Torsdag 29.september kl.13:55   
Halland Dampsag & Høvleri

Halland Dampsag & Høvleri på Nordskogen i Rennebu har røtter tilbake til 1906. Det var oldefar til dagens eier som startet  saga, og den ble drevet ved hjelp av dampmaskin. På 1990-tallet ble saga flyttet til der den ligger i dag, og tradisjonen drives videre med dagens eier John Olav Halland.

Saga drives i kombinasjon med gårdsdrifta på gården Halland, og den har etter hvert blitt en stadig større del av virksomheten på gården. Det skjæres ca 400 m3 tømmer i året på saga, og halvparten kommer fra egen skog.

Halland Dampsag & Høvleri er kjent for kvalitet, og sagas konkurransefortrinn er fleksibel produksjon etter kundens ønsker.

 


 
  2022©Knut Berntsen          

Valid HTML 4.01 Transitional