Onsdag 26.januar kl.12:40   
Spesialmaterialer

Halland Dampsag & Høvleri produserer også spesielle materialer og bestemte lengder etter kundens ønske.

Leveres både i gran og furu – og med lite kvist.

 
 
  2022©Knut Berntsen          

Valid HTML 4.01 Transitional