Torsdag 29.september kl.14:10   
Skurlast - HÝvellast

En viktig del av produksjonen ved Halland Dampsag & Høvleri er skurlast og høvellast.

Uhøvlet:
Leveres i dimensjoner fra 1"x2" til 12"x12" med lengde 3-7 meter.
Et populært produkt er ¾" x 6" utvendig panel.

Høvlet:
Leveres i dimensjoner fra 23x48 mm til 73x248 mm med lengde 3-7 meter.
Leverer også utvendig panel med profiler og taktro i forskjellige dimensjoner.

 
 
  2022©Knut Berntsen          

Valid HTML 4.01 Transitional